top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

12:00

אביב נצחי

תחרות בינלאומית תיעודית

14:30

חלומות נמסים

סרטים בינלאומיים

21:30

תקווה אטומית

סרטים בינלאומיים

12:00

אין לכם מקום בעיר שלנו | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל

סרטים בינלאומיים

15:30

המחבל שלי | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, ד״ר דן גבע ופרופ' נאוה לויט בן נון 

מחווה לטרילוגיה של יולי כהן

20:00

סמרט

תחרות בינלאומית עלילתית

12:00

מקום בטוח | בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, פרס אמיל גרינצווייג

סרטים ישראליים

14:30

יער לעצים | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בשיתוף יוזמת האנרגיה הטובה

סרטים בינלאומיים

bottom of page