top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

19:30

אירוע חלוקת הפרסים + קלונדייק

אירוע והקרנה

16:30

Docummunity – מיזם קולנוע חברתי | לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם היוצרות והיוצרים

סרטים ישראליים: קולנוע קהילתי

19:00

המשחק של חייהם | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בנושא ספורט וזכויות אדם

סרטים בינלאומיים

20:00

תקווה אטומית

סרטים בינלאומיים

bottom of page