top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

17:30

הצדעה

סרטים בינלאומיים

16:00

נשיונל וייק

סרטים בינלאומיים

18:00

מלאך מקומי | הקרנה ודיון עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימן, ד״ר אלמוג בהר וד״ר אילת מעוז

חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני

20:30

מזרח ירושלים, מערב ירושלים | לאחר ההקרנה תתקיים פגישה עם דויד ברוזה

סרטים ישראליים

10:00

תחרות יצירה צעירה

אירוע והקרנה

bottom of page