top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

16:00

סמרט

תחרות בינלאומית עלילתית

18:00

דליקדו

תחרות בינלאומית תיעודית

20:00

ליירה | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בשיתוף ׳שיחה מקומית׳ בהשתתפות הגר שיזף, חולוד מסאלחה, אורן זיו; מנחה: מירון רפופורט

תחרות בינלאומית תיעודית

18:00

מקבץ קצרים 2

תחרות סרטים קצרים

20:00

אמנות/אלימות | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות אודי אלוני, רמי יונס ותאמר נפאר, שיבצע מספר שירים

חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני

20:00

מקבץ קצרים 1

תחרות סרטים קצרים

bottom of page