top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 2

אולם 1

17:00

אין לכם מקום בעיר שלנו

סרטים בינלאומיים

19:00

מקום בטוח | הקרנת בכורה עולמית בהשתתפות הבמאית

סרטים ישראליים

21:00

קלונדייק

תחרות בינלאומית עלילתית

17:45

הרוח נושבת על הגבול | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות ארגון ׳עומדים ביחד׳

סרטים בינלאומיים

20:15

קשמיר: הדרך אל החופש | לאחר הקרנת הסרט יתקיים דיון זום עם הלל כהן ואלטף קאן, עורך דין מרתק מקשמיר, ומגיבורי הסרט

חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני

bottom of page