top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 2

אולם 1

17:45

 דליקדו | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות חברית הכנסת לשעבר דב חנין וסונדוס סאלח

תחרות בינלאומית תיעודית

20:30

קפרניק ואמריקה

סרטים בינלאומיים

17:00

כמיהה- Nafkot | לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרות הסרט

סרטים ישראליים

19:30

למה אנחנו אמריקאים? | לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם אודי אלוני וסלבוי ז׳יז׳ק

חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני

bottom of page