top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 3

אולם 2

אולם 1

11:00

מחלקת הילדים של סינמטק ת״א 

אירוע והקרנה

15:15

הרוח נושבת על הגבול

סרטים בינלאומיים

17:00

ציון אדמתי | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, דוד זונשיין וד"ר מראם מסארוה

מחווה לטרילוגיה של יולי כהן

11:00

הטיסה האחרונה הביתה | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות ענת מאור ועמותת ליל״ך

תחרות בינלאומית תיעודית

13:30

נשיונל וייק 

סרטים בינלאומיים

17:00

גם אם תירה בי | בסיום ההקרנה נקיים שיחה עם יוצרת וגיבורת הסרט סוזאן ג׳אבר, בהנחיית דרור שדות דוברת בצלם.

אירוע והקרנה בשיתוף ׳בצלם׳

19:15

התיק נגד אניה | בתום ההקרנה שיחה של פרופסור דן גבע עם במאית הסרט, אנה שישובה, ובהמשך יתקיים פאנל בהשתתפות היוצרת והאגודה לזכויות האזרח

תחרות בינלאומית תיעודית

12:00

רצח של עיתונאי

סרטים בינלאומיים

14:30

חנות נוחות

תחרות בינלאומית עלילתית

16:30

גשר צר

סרטים בינלאומיים

18:45

אל תגעו לי בשואה

הקרנה מיוחדת

20:30

אמל מורקוס ופיראס זרייק בהופעה | קונצרט, דיון וקטעים מתוך הסרט ׳שמאל׳ 

חסד רדיקלי: מחווה לאודי אלוני

bottom of page