top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

12:00

האח שלי | לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהשתתפות יולי כהן, הרב בצלאל כהן וישראל פריי. תנחה את הפאנל עו"ד ניצן כהנא

מחווה לטרילוגיה של יולי כהן

14:00

גרגירי חול | הקרנת בכורה חגיגית

תחרות ישראלית

19:00

גיבור מעמד הפועלים

תחרות בינלאומית עלילתית

10:00

מקבץ סטודנטים 1

תחרות סרטי סטודנטים

12:00

הנמלים והחגב | לאחר ההקרנה תתקיים שיחה בנושא הזכות למזון כזכות אדם בסיסית

תחרות בינלאומית תיעודית

14:30

מקבץ סטודנטים 2

תחרות סרטי סטודנטים

16:30

אירופה

תחרות בינלאומית עלילתית

19:30

חילופי סטודנטים בעזה

סרטים בינלאומיים

21:30

חלומות נמסים

סרטים בינלאומיים

12:00

אביב נצחי

 תחרות בינלאומית תיעודית

14:00

סאנסו ואני

תחרות בינלאומית תיעודית

bottom of page