top of page

לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 3

אולם 2

18:00

איתקה

סרטים בינלאומיים

20:15

הגוף שלנו הוא שדה הקרב שלכם

סרטים בינלאומיים

22:15

פריז היא בהארלם

תחרות בינלאומית עלילתית

20:00

אירוע פתיחה: התיק נגד אניה

תחרות בינלאומית תיעודית

bottom of page