top of page

ספורט וזכויות אדם

לעיתים קרובות, הדרמה הגדולה ביותר בכדורגל מתרחשת לא על כר הדשא ולא במהלך תשעים הדקות של המשחק עצמו. סרטי הפסטיבל השנה עוסקים בכוחו של המשחק האהוב ביותר בעולם, של הספורט בכלל ושל ספורטאים לחולל שינוי חברתי ואישי. נבחרות כדורגל מארצות מרוחקות, אצנים שוברי שיאים ואוהדים חסרי פחד – כולם רותמים את התקווה המבעבעת בתוך הספורט למען עתיד טוב וצודק יותר.

bottom of page