top of page

רוסיה ואוקראינה

סיפורים מהחזית של אוקראינה, משנת 2014 עד 2022, על רקע הקרבות ההולכים ומסלימים מול הפולש הרוסי, מצויים השנה במרכז הפסטיבל, ולצידם המאבקים הפנימיים בתוך רוסיה עצמה. הסרטים החדשים, העלילתיים והתיעודיים, העוסקים בטרגדיה המתמשכת של חייהם של נשים וגברים על רקע המציאות האלימה של המלחמה והכיבוש מהדהדים באופן מוכר את החיים כאן, שם ובכל רחבי הגלובוס.

bottom of page