top of page

עוני, פליטים ומהגרי עבודה

הטלטלות הפוליטיות של עשרים השנים האחרונות יצרו זרמים אדירים של פליטים ומבקשי מקלט שנקרעו ממולדותיהם ומצאו את עצמם בלב המערב. הם נמלטו ממלחמות, מאסונות טבע או מעוני ויצאו למסע כדי לזכות בחיים טובים יותר. במקביל, הניצול לעולם לא נפסק – הוא רק מוצא לעצמו פנים חדשות. במדינות העשירות ביותר ובפינות המוזנחות והעניות של הגלובוס, עובדים מכל המקצועות מוצאים את עצמם מנושלים מזכויותיהם הבסיסיות ביותר. סרטי הפסטיבל השנה מציגים את מאבקיהם העוצמתיים והאמיצים ביותר של עובדים לשוויון ולזכויות אדם, שמתחילים לעיתים קרובות במקומות הנמוכים והאפלים ביותר לצד סרטים עלילתיים ותיעודיים מרחבי העולם המספרים את סיפוריהם של הפליטים – על התקוות והאכזבות של התחלות חדשות – ואת הכוחות האדירים שמנסים לחסום אותם, משנאת זרים ועד למשטרים מניפולטיביים.

bottom of page