logo-solidarity-2.png

1-10/12/2022

Solidarity Human Rights Film Festival
مِهرجان تل أبيب للسينما وحقوق الإنسان
פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם

הזדמנות אחרונה להגשת סרטים לפסטיבל 2022!

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם מזמין יוצרי קולנוע להגיש את סרטיהם למסלולי תחרות הסרטים הישראליים לשנת 2022.

המהדורה הבאה של פסטיבל סולידריות תתקיים בסינמטק תל אביב בתאריכים 1-10.12.2022

במסגרת הפסטיבל יתקיימו מסגרות תחרותיות לסרטים ישראליים בנושאי זכויות אדם בקטגוריות הבאות:

תחרות הסרטים באורך מלא - ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של 60 דק' לפחות.

תחרות הסרטים באורך בינוני - ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של 41 דק' עד 59 דק'.

תחרות הסרטים הקצרים - ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של עד 40 דק'.

תחרות סרטי סטודנטים - ניתן להגיש סרטי גמר תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של עד 40 דק'.

ההרשמה פתוחה גם לסרטים בעבודה.

הקרנת בכורה בישראל היא תנאי מוקדם להשתתפות בכל מסלולי התחרות.

בנוסף, יתקיימו בפסטיבל הקרנות של סרטים בינלאומיים ושל סרטים ישראליים מחוץ למסגרות התחרותיות. 

המועד הסופי לשליחת הטפסים הוא: 20 בספטמבר 2022