top of page

כיבוש והפרדה

מיעוט נסיונותיו של הקולנוע הישראלי (והבינלאומי) להתמודד עם השאלות האתיות והאנושיות של הכיבוש ועם הסיפורים האנושיים שמתרחשים מעבר לקו הירוק מצויים גם השנה במרכזו של פסטיבל סולידריות. לציון עשר שנים למהדורה הראשונה של הפסטיבל, נקרין סרטים שהעזו, למרות הכל, להתמודד עם שאלות של דיכוי ואפרטהייד, התקוממות והתרסה, פיוס והחלמה.

bottom of page