1/37
scrim.png

נפתחה הגשת

הסרטים לפסטיבל סולידריות 2021!

logo-solidarity-1.png

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם מזמין יוצרי קולנוע להגיש את סרטיהם למסלולי תחרות הסרטים הישראליים לשנת 2021.  המהדורה הבאה של פסטיבל סולידריות תתקיים בסינמטק תל אביב בתאריכים 9-18.12.2021. במסגרת הפסטיבל יתקיימו מסגרות תחרותיות לסרטים ישראליים בנושאי זכויות אדם בקטגוריות הבאות:

תחרות הסרטים באורך מלא

ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של 60 דק' לפחות.

תחרות הסרטים באורך בינוני

ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של 31 דק' עד 59 דק'.

תחרות הסרטים הקצרים

ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של עד 30 דק'.

תחרות סרטי סטודנטים

ניתן להגיש סרטי גמר תיעודיים ועלילתיים בנושאי זכויות אדם באורך של עד  30 דק'.

 

ההרשמה פתוחה גם לסרטים בעבודה | הקרנת בכורה בישראל היא תנאי מוקדם להשתתפות בכל מסלולי התחרות | בנוסף, יתקיימו בפסטיבל הקרנות מיוחדות של סרטים בינלאומיים וסרטים ישראליים מחוץ למסגרות התחרותיות | המועד הסופי לשליחת הטפסים הוא 5 בספטמבר 2021