top of page

זכויות נשים ולהטב״ק

יכולתו של הקולנוע לחבור למאבקים הגדולים למען זכויות נשים וזכויות להטב״ק, ולהאיר אותן מזוויות מקוריות בסרטים אישיים, מקבלת השנה ביטוי מיוחד בפסטיבל סולידריות. על רקע שובם של המאבקים הישנים על זכויות ושוויון, תכנית הפסטיבל מקדישה מקום מיוחד ליצירות קולנועיות שנאבקות בדרכן למען חברה צודקת וטובה יותר לכל בני ובנות האדם - מכל הזהויות המיניות והמגדריות – בהקרנות בכורה בישראל של סרטים בינלאומיים עלילתיים ותיעודיים עטורי פרסים.

bottom of page