סביבה ומשבר האקלים

שינוי סביבתי קיצוני ומשבר האקלים הם כבר לא רק סיפורים חדשותיים או תחזיות סטטיסטיות מאיימות: הם כבר כאן. בפינות שונות של העולם, חקלאים ותושבים מכל שדרות האוכלוסייה משלמים את מחיר ההתחממות הגלובלית ואסונות הטבע המתעצמים. ההכרה של ארגון האו"ם בזכות לאיכות סביבה ומבקם של אקטיביסטים סביבתיים ניצבים השנה במרכז הפסטיבל וסרטיו, העוסקים במחירים השונים  המשולמים כבר היום על הפגיעה בכדור הארץ, ובמי שמעזים לנסות לצמצם את נזקי האסון ההולך וגובר.