top of page

תחרות סרטים באורך מלא

מועדי הקרנה:

יום א׳ 12/12 | 21:00 | סינמטק

פרון והיהודים

Peron and the Jews

ארגנטינה, ישראל, 2021, 73 דק׳.

עברית וספרדית, כתוביות בעברית ובאנגלית.

בימוי: שלמה סלוצקי

"אבא שלך גורילה ריאקציונר!"

האשמת חבריו הארגנטינים של שלמה סלוצקי כנגד אביו כשותף להפלת ממשלתו העממית של פרון ב-1955, מוציא את שלמה למסע אל עובדות ומיתוסים בעברו של אביו בפרט וביחסים שבין פרון לקהילה היהודית וישראל, ששיכתבו היסטוריה כדי ליישר קו עם המשטר החדש. מסע גילוי אמיתות בועטות עד היום. 

bottom of page