top of page

תחרות סרטים קצרים

מועדי הקרנה:

יום ב׳ 13/12 | 17:00 | סינמטק

האדמה של יאסר

Yaser's Land

ישראל, פלסטין, 2021, 22 דק׳.

ללא דיאלוג.

בימוי: ניב חכלילי

הכפר וואלג׳ה מוקף מכל צדדיו בחומה וגדר ורוב אדמתו סופחה והופקעה על ידי ישראל. יאסר חליפה הוא החקלאי האחרון בכפר שמתפרנס מגידול ירקות, עצי זית ופרי אורגניים. בזמן שסביבו נבנים עוד מחסומים, גדרות וכבישים שהנסיעה בהם אסורה עליו, ובמצב קבוע של אי וודאות קיומית, הוא ממשיך לצאת אל חלקות הטראסות העתיקות כל יום ולעבד את האדמה שלו בשיטות מסורתיות.

bottom of page