endoftheiline_photo_03_camp_closure.jpg

הקרנה ושיחה

12.12 | 17:00 | סינמטק 4

בתום ההקרנה תתקיים שיחה בהשתתפות הקהל.

endoftheiline_photo_04_cheryl_angel.jpg

End of the Line - The Women of Standing Rock

סיפור מאבקן מעורר ההשראה של נשים ילידות אמריקאיות כנגד צינור הנפט Dakota Access מאפשר לבמאית הסרט לבחון את האופן שבו הוא מהדהד את הדיכוי והרדיפה של הילידים האמריקאים בארצות הברית במאות האחרונות.

mazon_black.png