top of page

השימוע

The Hearing

בחדר אפרורי ושקט בשווייץ, ארבעה מבקשי מקלט עומדים לשימוע. כשכל מילה ודמעה שלהם מתועדות, הם נאלצים לחשוף את הטראומות הגדולות של חייהם – אלו שדחפו אותם לעזוב את בתיהם שבניגריה, קמרון, סרי לנקה ואפגניסטן בתקווה לקבל הגנה וסיוע. אלא שבאמצע הסרט, יחסי הכוחות מתהפכים: כעת מבקשי המקלט הם החוקרים, ופקידי ההגירה עומדים למבחן. "השימוע", שניצב על התפר שבין סרט תיעודי לתרגיל מחשבתי, כולל אך ורק פקידי הגירה ופליטים אמיתיים. הסרט חושף את בירוקרטיית ההגירה הסמויה מעין, ושואל: האם המבחן בו נאלצים פליטים לעמוד הוא הוגן? כיצד נראית מערכת בה תלוי עתידך ביכולת לספר סיפור משכנע?

סרטים בינלאומיים תיעודיים

מועדי הקרנה:

יום ב׳ 25.12 | 20:00 | בית רדיקל

שוויץ, 2023, 81 דק׳

בימוי:

ליזה גריג

שפה וכתוביות:

גרמנית, כתוביות בעברית ואנגלית

משחק:

הפקה:

פסטיבלים:

Cph:Dox, Hot Docs

פרסים:

bottom of page