top of page

שדות אדומים

Strawberry Fields

זהו סיפורו של תות שרצה עצמאות. דמיינו סיפור על תקווה, ייאוש, כיבוש, גלובליזציה ופוליטיקה ובמרכזו פרי קטן ואדום - תות. שתילי האם מגיעים מישראל לעזה ושם בשדות בית להיא גדלים השתילים מהם ינצנץ תות אדום המיועד לשיווק לאירופה. בשנה גורלית זו בעזה תיעדה הבמאית מלווה בצוות עזתי את המעגל החקלאי של גידול התות. השלבים השונים, התקוות, האכזבות, האירועים הפוליטיים שהשפיעו מייד על חייהם של החקלאים. בין שדות ירוקים, פירות אדומים שמיים וים מצטיירת לרגע תמונה כמעט פסטורלית של חקלאים המנסים למצוא את לחמם בעבודת ידיים קשה ומפרכת של האדמה. אך בעזה חוקי הטבע אינם שולטים אלא הכיבוש.

מחווה לדרום

מועדי הקרנה:

יום ה׳ 28.12 | 19:00 | בילו 10

ישראל, 2006, 60 דק׳

בימוי:

אילת הלר

שפה וכתוביות:

ערבית ועברית, כתוביות בעברית וערבית

משחק:

הפקה:

הפקה: אסנת טרבלסי

פסטיבלים:

פסטיבל ירושלים, הוט-דוקס

פרסים:

bottom of page