לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

12:00

עבור ילדי המחר

תחרות בינלאומית

14:00

אני דור Z 

תחרות בינלאומית

16:30

פאני

תחרות בינלאומית

19:30

האמת העירומה על להקת ז'יגולי
טקס חלוקת פרסים

אירוע נעילה

14:00

ביערות האלו | הקרנה ושיחה

תחרות ישראלית

16:30

הרעות | הקרנה ושיחה

תחרות ישראלית

18:45

הוא אחי 

תחרות בינלאומית

20:30

הילדים של האויב 

תחרות בינלאומית

14:00

פרון והיהודים | הקרנה ושיחה

תחרות ישראלית

16:00

נופלים | הקרנה ושיחה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית