לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 2

אולם 1

19:00

עצם הכריש | הקרנה ושיחה

תחרות בינלאומית

21:30

107 אמהות 

תחרות בינלאומית

19:00

ממערב לירדן | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי

21:30

המסע | הקרנה ושיחה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית