לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 3

אולם 2

17:00

בית | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי

19:00

התזמורת האדומה 

הקרנה מיוחדת

21:45

סרטי סטודנטים | מקבץ 1

תחרות ישראלית

20:30

משחק הצללים | אירוע תעשייה

תחרות בינלאומית