לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 1

18:30

נופלים | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

21:00

פרון והיהודים | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

17:00

סוף הדרך - הנשים של סטנדינג רוק

תחרות בינלאומית

19:30

עדויות מאי 2021 | הקרנה ושיחה

אירוע

21:30

אלימות מתנחלים | הקרנה ושיחה

אירוע בצלם