PIC 1 .png

הקרנה ושיחה

11.12 | 21:00 | סינמטק 2

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם יוצרי הסרט

YAFFO .jpg

A Guide to Gentrification

בעשור האחרון יפו הפכה ליעד נחשק, פנינת נדל״ן ומרכז תיירותי בינלאומי. התיירים, הבליינים והתושבים החדשים שמגיעים ליפו מוקסמים מהאווירה, בתי האוכל, הסמטאות והקשתות. אבל מתחת לפני השטח מסתתר שבר נוראי.