לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 4

אולם 2

אולם 1

11:45

ביערות האלו | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

14:00

המסע | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

16:00

הוא אחי

תחרות בינלאומית

17:45

 הרחק ממך גדלתי

תחרות בינלאומית

20:00

לשחרר את רנטי 

תחרות בינלאומית

22:00

נשים דווקא בוכות

תחרות בינלאומית

11:00

משחק הצללים 

תחרות בינלאומית

13:00

הילדים של האויב 

תחרות בינלאומית

15:00

מלחמה ושלום 

תחרות בינלאומית

17:30

עצם הכריש

תחרות בינלאומית

19:30

אסתר | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי

22:00

קדוש | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי

16:00

אריקה

תחרות בינלאומית

18:15

זאב ערבות לטבי

תחרות בינלאומית

20:00

התפילות של דלפין

תחרות בינלאומית