לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 2

אולם 1

17:00

סרטים קצרים | מקבץ

תחרות ישראלית

19:00

הרעות | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

21:15

גנון הלילה 

תחרות בינלאומית

16:30

כתמים 

תחרות ישראלית

18:15

עלילה | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי

21:00

אזור חופשי | בנוכחות היוצרים

מחווה לעמוס גיתאי