Bavaria_2.jpg

הקרנה ושיחה

14.12 | 19:00 | סינמטק 2

בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי
קרל-לודוויג רטינגר

DEFA_1.jpg

The Red Orchestra

מבט מחודש על סיפורה של רשת הריגול האנטי-נאצית "התזמורת האדומה", שפעלה בימי מלחמת העולם השנייה במקביל בברלין ובמערב אירופה מבלי שאף קבוצה ידעה על קיום השנייה, הופך בסרט זה למסה קולנועית על האופנים המנוגדים שבהם סיפורה ההיסטורי של השרת תואר בפרויקטים עלילתיים שנוצרו בשנות ה-70 וה-80 משני צדי מסך הברזל.

eu.png
GI_Logo_horizontal_green_sRGB.jpg