la-battaglia-di-algeri-original.jpg

"הקרב על אלג'יר" מחווה לג׳אד נאמן

11.12 | 13:00 | סינמטק 2

יקדים דברים ד״ר שמוליק דובדבני

jean-martin- הקרב על אלג'ירgros-plan.jpg

The Battle of Algiers

שחזור של תולדות מלחמת השחרור האלג'יראית בשנים 1954-1962. תיאור אותנטי ומדוייק של אווירת הטרור והאלימות באלג'יר, הנאבקת על שחרורה מן הקולוניאליזם הצרפתי.