solidarity_festival_2021_btselem_2.jpg

הקרנה ושיחה

12.12 | 21:30 | סינמטק 4

בתום ההקרנה יקיים בצלם דיון בנושא.

solidarity_festival_2021_btselem_1.jpg

תקיפות באבנים, באלות, בגז, שיסוע כלבים, גירוש רועים, ניפוץ שמשות של מכוניות, הצתות, כריתת עצים, גניבת יבול, השתלטות על קרקע - מקבץ סרטונים מהשנה האחרונה בהם תיעדו מתנדבי פרויקט המצלמות של בצלם מקרים שונים של אלימות מתנחלים.